22 lipca 2024, 16:44

Teraz

24°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Zakończono modernizacje obiektów

Na terenie gminy Trzcinica w minionym czasie przeprowadzone zostały kolejne modernizacje i remonty.


W Aniołce Pierwszej wykonano prace malarskie elewacji zewnętrznej Domu Ludowego jako uzupełnienie wcześniej wykonanej dobudowy łazienek. Przy Domu Ludowym w Smardzach wykonano zewnętrzne zadaszenie. W Kuźnicy Trzcińskiej zakończyły się prace przy chodniku powiatowym, a w Domu Ludowym rozpoczęto remont podłogi. W Trzcinicy wykonano prace malarskie pomieszczeń wykorzystywanych przez KGW, wymieniono tam także stolarkę drzwiową zewnętrzną. W Domu Ludowym w Trzcinicy wykonano remont pieca kuchennego i wykonano remont orynnowania. Zakończyła się rozbudowa garażu OSP Trzcinica. Odnowiono sprzęt wykorzystywany w trakcie zawodów sportowo- pożarniczych. Na wyposażenie stadionu sportowego w Trzcinicy zakupiono traktor- kosiarkę. Na wyposażenie Domu Ludowego w Laskach zakupiono ladę chłodniczą, poprawiono bezpieczeństwo schodów sceny oraz wyremontowano piec kuchenny. Natomiast dla siłowni w Laskach zakupiono kolejną partię sprzętu i wyposażenia. W Domu Ludowym w Wodzicznej przeprowadzono remont elementów dachu, a także zakupiono na wyposażenie kuchnię gazową. Zakupiono i zamontowano zewnętrzne oświetlenie solarne w Domu Ludowym w Piotrówce. Zawarta została umowa na zakup, dostawę i montaż dwóch lamp solarno-ledowych z turbiną przy drodze gminnej w miejscowości Pomiany.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl