29 listopada 2020, 17:25

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Zbiórka azbestu zakończona

Zakończono zbiórkę azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzcinica. Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich mieszkańców gminy i obejmowało realizację zadania w zakresie demontażu materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych, załadunku, transportu na składowisko, rozładunku i unieszkodliwienia odpadów lub w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia, załadunku, transportu na składowisko, rozładunku i unieszkodliwienia odpadów. W ramach zadania zdemontowano 8 ton materiałów zawierających azbest oraz odebrano od mieszkańców ponad 66 ton azbestu z 30 posesji. Całkowity koszt wyniósł ponad 29 tysięcy zł. Na to przedsięwzięcie gmina Trzcinica uzyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 21 tysięcy zł. Gmina Trzcinica usuwa wyroby zawierające azbest od 2013 roku. W ramach dotychczasowych działań usunięto blisko 438 ton wyrobów zawierających azbest ze 181 posesji.
Źródło: www.trzcinica.com.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl