29 stycznia 2022, 02:03

Teraz

-1°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP

W Trzcinicy odbył się Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP.Sprawozdawczo – wyborcze spotkanie poprzedziła msza święta dziękczynna w intencji strażaków odprawiona przez ojca franciszkanina Krystiana Kowalskiego w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Laskach.

Podczas obrad, którym przewodniczył dh Tomasz Gatner wysłuchano sprawozdania ustępującego Zarządu, w którym zawarto informacje dotyczące środków na ochronę przeciwpożarową, które trafiły do jednostek OSP z budżetu gminy Trzcinica. W latach 2016-2021 była to kwota 2 623 553,76 zł. Zjazd Gminny to także wybór władz na kolejną kadencję. Spośród przedstawicieli ze wszystkich OSP na prezesa ponownie wybrano druha Krzysztofa Waloszczyka, wiceprezesami zostali: dh Tomasz Kulak, dh Kazimierz Bednarek i dh Zbigniew Grześniak. Funkcję skarbnika objął dh Leszek Gawiński, a komendantem gminnym pozostał dh Tomasz Samulski. Do składu prezydium dołączyli także Mateusz Piędzioch jako sekretarz oraz dh Tomasz Jarczak – członek prezydium.Wybrano także przedstawicieli i delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kępnie. Delegatami zostali: dh Tomasz Gatner, dh Maciej Pliszka, dh Krzysztof Ostrowski oraz dh Jan Maryniak. Natomiast na przedstawicieli wyznaczono: dh Grzegorza Hadzika, dh Tomasza Samulskiego i dh Krzysztofa Waloszczyka. Spotkanie strażackie było także okazją do podziękowania prezesom: dh Jerzemu Kwaśniakowi z OSP Piotrówka i dh Józefowi Głowikowi z OSP Trzcinica za długoletnią służbę.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl