17 września 2021, 11:05

Teraz

14°

Fakty

A A A

BRALIN: Umowa na budowę przedszkola podpisana

26 czerwca wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak przy kontrasygnacie skarbnika gminy Grażyny Mosch podpisali z wykonawcą – Pawłem Wojtasikiem, właścicielem firmy Centrum Budowlano-Remontowe z Opatowa umowę na budowę nowego przedszkola przy ulicy Wiosennej w Bralinie. Wykonawca rozpocznie prace niezwłocznie, tak by inwestycja mogła być oddana do użytkowania w czasie wakacji 2018 roku. Zanim jednak mogło dojść do podpisania umowy, trwały procedury przetargowe. Wykonawca – Centrum Budowlano-Remontowe Paweł Wojtasik został wyłoniony dopiero w drugim postępowaniu. W pierwszym przetargu wpłynęło siedem ofert, których ceny brutto kształtowały się w przedziale od 7 306 476,42 zł do 8 793 726,28 zł. Z uwagi kwoty przewyższające plany budżetowe Gminy Bralin podjęta została decyzja o unieważnieniu przetargu. Po wprowadzeniu zmian w przedmiocie zamówienia ponownie ogłoszono przetarg. W drugim postępowaniu uczestniczyło czterech wykonawców: Korporacja Budonis z Kępna – cena brutto 6 860 000,00 zł, Kępińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu i Usług PBK z Kępna – cena brutto 7 250 001,30 zł, Centrum Budowlano-Remontowe Paweł Wojtasik z Opatowa – cena brutto 6 417 796,09 zł, KiK z Ostrzeszowa – cena brutto 7 189 919,49 zł. Po analizie złożonych ofert komisja przetargowa dokonała wyboru wykonawcy, najwyższą sumę punktów przetargowych otrzymało Centrum Budowlano Remontowe Pawła Wojtasika z Opatowa. Po zwiększeniu zaplanowanej w budżecie gminy kwoty na realizację inwestycji można było przystąpić do podpisania umowy i realizacji tej ważnej dla gminy Bralin inwestycji.
Źródło: www.bralin.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~zatroskani : czy będzie żłobek

    10:50, 28 czerwca 2017, | odpowiedz
  • ~rodzic : I do dzieła, dzieci czekają. Brawo

    15:26, 27 czerwca 2017, | odpowiedz