21 lutego 2020, 16:00

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Umowa zawarta. Droga Wieruszów - Cieszęcin - Wyszanów

Powiat Wieruszowski zawarł umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin–Wyszanów”.

Przebudowa drogi powiatowej zakłada poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi do 6m, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szer. 1m, wykonanie chodników o szer. 2,0 m, ciągów rowerowo-pieszych o szer. 2,5m, peronów autobusowych.

Przebudowa obejmuje również modernizację włączeń dróg gminnych, wykonanie małego ronda w ramach istniejącego pasa drogowego, wykonanie odwodnienia drogi, w tym kanalizacji deszczowej. Zostanie wykonana sygnalizacja świetlna wzbudzana przyciskiem lub po przekroczeniu dozwolonej prędkości przez pojazdy mechaniczne, zainstalowane zostaną aktywne tablice o zmiennej treści wyświetlające prędkość pojazdów na drodze i monitorujące natężenie ruchu pojazdów oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu - zapowiada Starostwo Powiatowe.

Wartość zadania: 12 659 701 zł.

Wartość dofinansowania 7 590 420,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2021r.

Autor: wieruszow@radiosud.pl