13 czerwca 2021, 22:18

Teraz

11°

Fakty

A A A

KĘPNO: Umowy o dofinansowanie szpitala podpisane

Dziś w Starostwie Powiatowym w Kępnie doszło do podpisania umów intencyjnych pomiędzy samorządami gminnymi a kępińskim szpitalem. Zgodnie z nimi do szpitalnej kasy wpłynęło łącznie od samorządów 5 600 000 złotych na zadania inwestycyjne, które ruszają w kępińskiej placówce medycznej.

Przypomnijmy, te ważne inwestycje to przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego szpitala w Kępnie. Drugie natomiast to rozbudowa oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego w Grębaninie. Powiat Kępiński na oba wyżej wymienione przedsięwzięcia uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 500 000 złotych na zadanie związane z przebudową trzech oddziałów szpitala w Kępnie oraz 7 000 000 złotych na przebudowę oddziału w Grębaninie.

Od wielu lat nie było takiego boomu budowlanego, nie było takiego natężenia inwestycji. Wy jako włodarze jesteście współautorami tego sukcesu, przede wszystkim sukcesu przyszłych pacjentów, którzy będą w tym szpitalu leczeni – powiedział starosta Robert Kieruzal.

Po milionie złotych przekazała Gmina Kępno, Baranów, Perzów, Rychtal, Łęka Opatowska a po 300 tysięcy Gmina Trzcinica i Gmina Bralin. Za wspólne działania dziękowała wszystkim dyrektor szpital Beata Andrzejewska.

To na pewno nie były łatwe dla Państwa decyzje. Te pieniądze będą bardzo dobrze wydanymi pieniędzmi, będą służyły naszym mieszkańcom ale nie tylko. Już w poniedziałek przekazujemy teren firmie Jokpol, która wygrała przetarg. Jest to dla nas olbrzymie wyzwanie organizacyjne i logistyczne ale musimy sobie z tym poradzić, ponieważ cel jest jeden, czyli poprawa jakości i dostępności do świadczeń. To jest główny cel  wszystkich naszych inwestycji.  Nigdy w historii tego szpitala, a pracuję tu już 20 lat, nigdy nie było takiego zastrzyku finansowego i takiego rozwoju  inwestycyjnego jaki nastąpił od jakiegoś czasu i jaki nastąpi w tych najbliższych latach – mówiła dyrektor szpitala Beata Andrzejewska.

W podpisaniu dzisiejszych umów obok włodarzy gmin udział wzięli również parlamentarzyści: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, poseł Katarzyna Sójka oraz poseł Tomasz Ławniczak, którzy również dziękowali za wspólne działania na rzecz kępińskiego szpitala.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl