13 czerwca 2021, 22:30

Teraz

11°

Fakty

A A A

BRALIN: Umowy ze Stowarzyszeniami podpisane

W Urzędzie Gminy w Bralinie wójt Piotr Hołoś podpisał z przedstawicielami stowarzyszeń umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Gmina każdego roku wspiera dotacjami realizację zadań publicznych.W tym roku Parafia pw. św. Anny w Bralinie zorganizuje we wrześniu br. koncert upowszechniający kulturowe dziedzictwo pieśni polskich. Wydarzenie będzie miało miejsce w Sanktuarium Maryjnym na Pólku pod Bralinem, a mieszkańcy gminy będą mogli również aktywnie uczestniczyć w koncercie poprzez wspólne śpiewanie utworów z przygotowanych śpiewników. Wsparcie ze strony Gminy Bralin w realizację tego zadania wyniesie 6250 zł. Koło Gospodyń Wiejskich w Taborze Wielkim przewidziało do realizacji dwa zadania publiczne. Pierwsze z nich polegać będzie na zorganizowaniu dwóch wydarzeń: kina plenerowego oraz wyjazdu do kina w Kępnie. Dotacja na to zadanie wyniosła 3825 zł. Drugie zadanie, jakie zaplanowało KGW w Taborze Wielkim, to zorganizowanie rajdu rowerowego. Dotacja na ten cel wyniosła 2160 zł. Koło Gospodyń Wiejskich w Bralinie również podejmie się realizacji dwóch zadań: wyjazdu do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu oraz do parku rozrywki GoAir Powietrzne Miasto również we Wrocławiu. Dotacja z budżetu Gminy Bralin na te zadania to odpowiednio: 2500 zł oraz 1500 zł. Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Książęcej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Goli planują zorganizować festyny sportowe, podczas których przeprowadzone zostaną rywalizacje sportowe oraz gry i zabawy propagujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Na dofinansowanie tych zadań przekazana zostanie dotacja w wysokości 5000 zł dla KGW w Nowej Wsi Książęcej oraz 3830 zł dla KGW w Goli. Fundacja Nowoczesny Konin otrzymała dotację w wysokości 900 zł na przeprowadzenie zdalnych warsztatów modelarskich, podczas których dzieci z terenu Gminy Bralin wykonają papierowe miniatury kościoła pw. św. Anny w Bralinie. Ostatnim dotowanym podmiotem jest Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie, które dotację w wysokości 5320 zł przeznaczy na organizację crossu rowerowego połączonego z imprezą plenerową.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl