11 kwietnia 2021, 16:53

Teraz

14°

Fakty

A A A

REGION: W Czastarach bez funduszu sołeckiego. Są za to środki na "sołeckie inicjatywy"

W powiecie wieruszowskim w gminie Czastary nie będzie w przyszłym roku funduszu sołeckiego.

To kolejny raz gdy w budżecie gminy nie zabezpieczono puli pieniędzy na fundusz sołecki. - Wyodrębnienie spowodowałoby rozdrobnienie środków przeznaczonych m.in. na inwestycje, remonty, realizowane na terenie poszczególnych sołectw, których wartość przekracza środki, które byłyby przekazane na fundusz sołecki w poszczególnych sołectwach - wyjaśniono i dalej zaznaczono, że przedmiotowa uchwała w sprawie niewyrażenia zgody nie pozbawia sołectw środków na tak zwane inicjatywy sołeckie, które do tej pory corocznie zabezpieczane były w budżecie gminy.

- W związku z tym, że gmina poprzez realizację inwestycji w poszczególnych wsiach, m.in. budowę sieci kanalizacyjnej, placów zabaw, budowę i remont dróg, i chodników zapewnia mieszkańcom sołectw poprawę warunków życiowych w większym zakresie niż byłoby to możliwe, w przypadku wyodrębnienia środków na fundusz sołecki, podjęcie uchwały (...) jest jak najbardziej zasadne - zaznaczył wójt Dariusz Rejman.

Autor: wieruszow@radiosud.pl