14 sierpnia 2020, 04:35

Teraz

17°

Fakty

A A A

KĘPNO: Żłobki i przedszkola pozostaną zamknięte

W Gminie Kępno żłobki i przedszkola pozostaną zamknięte. Rodzice 170 dzieci wyrazili chęć posłania swoich pociech do tych placówek. Co należało spełnić, aby dzieci mogły przebywać w żłobkach i przedszkolach i dlaczego Gmina Kępno nie wyraziła zgody na ich otwarcie? - Problem polega na tym, że wytyczne są niedookreślone, a nawet jak zostaną przez ministerstwa dookreślone, to wymagają więcej czasu na dostosowanie placówek i opracowanie procedur tak, aby wszyscy byli bezpieczni - wyjaśnia Wydział Oświaty UMiG Kępno. 

Zalecenia ministerstwa i wyjaśnienia UMiG Kępno.
1. Decyzja o otwarciu żłobków i przedszkoli należała do organu prowadzącego w uzgodnieniu z miejscowym sanepidem

2. Zarówno organ prowadzący jak i dyrektorzy żłobków, przedszkoli nie mają wiedzy, które rodziny/rodzice są objęci kwarantanną czy nadzorem epidemiologicznym. Istnieje wobec tego zagrożenie, że do placówki przyjdzie dziecko z takiej rodziny. Burmistrz wystąpił do sanepidu o taką informację.

3. Nie jest dookreślone, jaka liczba dzieci w jednym pomieszczeniu stanowi bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.

4. Organ prowadzący zarówno w żłobkach jak i w przedszkolach może zmniejszyć liczbę dzieci w grupie. Organ prowadzący (burmistrz) nie ma wiedzy, jaka liczba osób na danej powierzchni stanowi bezpieczne warunki. Jak zweryfikować potrzeby?

5. Stworzenie i wyposażenie izolatorium w placówkach dla chorych osób przez gminy.

6. Gmina ma zobligować dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki. Dyrektorzy już zostali zobligowani do takich czynności.

7. Gmina ma zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki. - Brak dostępności na rynku od ręki

8. W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń

9. W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

10. Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu). - Dyrektorzy mają podpisane umowy z dostawcami. Na jakiej zasadzie oceniać czy ktoś spełnia warunki czy też nie?

11. Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. - Jak? Do tego wymagane jest przestrzeganie prawa pracy, karty nauczyciela, badan lekarskich itd.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl