2 czerwca 2020, 01:05

Teraz

10°

Fakty

A A A

WIELISŁAWICE: Ćwiczyli gaszenie pożaru lasu

W czwartek na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Wielisławicach, z polecenia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, odbyły się ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasów oraz dostarczania wody na duże odległości.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z terenu powiatu kępińskiego wchodzące w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz powiatowego plutonu wsparcia.
- Założeniem ćwiczeń było zbudowanie systemu zapewniającego ciągłość podawania środków gaśniczych o wydajności minimalnej 1 000 l/min. Podczas ćwiczeń wykorzystano system mieszany składający się z magistrali o długości ok. 1 km opartej na przetłaczaniu oraz niezależnym dowożeniu wody do bufora wodnego - powiedział mł. asp. Jakub Sobczak z KP PSP W Kępnie.
Ćwiczenia miały na celu przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas akcji gaśniczych przy pożarach lasów oraz sprawdzenie gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu kępińskiego. Ćwiczenia podlegały ocenie Zespołu Inspekcyjnego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Autor: