27 maja 2024, 17:08

Teraz

25°

Fakty

A A A

WIELKI BUCZEK: Umowa na modernizację stacji uzdatniania wody

W Urzędzie Miejskim w Rychtalu podpisano umowę dotyczącą modernizacji stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku. Umowę podpisał burmistrz Gminy Adam Staszczyk oraz Maria Jolanta Pluta – Prezes Zarządu firmy HYDRO-MARKO.


Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej. Zadanie obejmuje szereg działań, mających na celu zwiększenie efektywności działania stacji uzdatniania wody oraz zapewnienie bezpiecznego dostępu do czystej wody pitnej dla lokalnej społeczności.Zakres inwestycji obejmuje między innymi: budowę dwóch nowych zbiorników retencyjnych, co zwiększy pojemność magazynowania wody oraz zabezpieczy dostęp do wody w przypadku nagłych sytuacji, wykonanie rurociągów przelewu, odpływu i dopływu wody do nowych zbiorników, co zapewni płynne i skuteczne funkcjonowanie całego systemu, instalację pomp sieciowych, w tym dwustopniowy system pompowania, co umożliwi efektywne przepompowywanie wody przez sieć, dostosowanie instalacji elektrycznej oraz remont budynku hydroforni, aby zapewnić stabilne i bezpieczne działanie stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowanie terenu wokół stacji, co przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom. Gmina Rychtal, na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w wysokości 98 % wartości inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl