28 stycznia 2022, 00:00

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: 50. sesja Rady Miejskiej

Sprawy oświatowe, wyrażenie zgody na sprzedaż działki oraz przyjęcie lokalnego programu rewitalizacji - to główne tematy czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie. 

Radni podczas 50. już sesji podjęli szereg uchwał w sprawie stwierdzenia przekształceń dotychczasowych 6-letnich szkół w 8-letnie szkoły podstawowe. To zmiana niejako kosmetyczna ale ważna dla funkcjonowania poszczególnych placówek. Rada pochyliła się nad wprowadzeniem stałej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim. Ma to być 300 zł miesięcznie, niezależnie od ilości godzin pobytu dziecka. Kwota ma stanowić niecałe 22% kosztów utrzymania jednej osoby, ponieważ cała suma, jaką samorząd wydaje na utrzymanie dziecka w żłobku, wynosiła średnio 1380 zł. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji. Dokument dotyczy lat 2017 - 2023. Jego realizacja będzie miała na celu wyeliminowanie napotykanych problemów w różnych sektorach. Jak wyjaśniono, ostateczny kształt zapisów jest wynikiem konsultacji społecznych oraz prac zespołu ds. rewitalizacji. Na podstawie dokumentu, samorząd będzie mógł aplikować o środki na realizację różnych zadań. 

W wyniku głosowania wyrażono zgodę na zbycie działki w centrum Wieruszowa. W celu kontynuacji funkcji mieszkaniowo-usługowej burmistrz proponował przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży pod warunkiem wybudowania przez potencjalnego inwestora budynku mieszkalnego wielorodzinnego. - Przyczyni się to do powiększenia liczby lokali mieszkalnych na terenie gminy. Natomiast zabudowa parkingowa zostanie przeniesiona w stronę ul. Motowidłowskiej, ul. Dąbrowskiego i Klemensa Wierusza, w okolice klasztoru, budynków mieszkalnych, przedszkola i biblioteki. Planowane dochody ze sprzedaży zostaną przeznaczone na urządzenie nowych miejsc parkingowych - brzmiało uzasadnienie załączone do projektu uchwały. 

Podczas sesji obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Kwotę 52,49 zł za 1 dt zmniejszono do 41,40 zł. 

W ramach zmian w budżecie utworzono nowe zadanie "zakup samochodu na potrzeby utrzymania terenów zielonych w gminie Wieruszów". Zabezpieczono na to 40 tys. zł. 

W sesji uczestniczyło tylko 8 na 15 radnych. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl