8 grudnia 2021, 11:33

Teraz

-3°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Wieruszowa otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w środę podczas 40. sesji Rady Miejskiej. 

Włodarz Wieruszowa w obszernym wystąpieniu mówił o najważniejszych zadaniach, które udało się zrealizować. Przy wszystkim nie zapomniał o słabszych stronach, wskazując na niedokończony temat geotermii. Zapewniał jednak, że cały czas toczą się rozmowy i starania, które mogłyby otworzyć przed gminą nowe perspektywy. Na obecnych 10 radnych, 9 osób podniosło rękę za udzieleniem absolutorium. Do sprawozdania krytycznie odniósł się tylko radny Konrad Parusiński, który jako jedyny wstrzymał się od głosowania. Tłumacząc swoją decyzję przyznał, że ma inną wizję rozwoju gminy. -  Moim zdaniem występują niewielkie różnice w zarządzaniu pomiędzy obecnym a poprzednim burmistrzem - komentuje radny Parusiński. - Robimy wiele rzeczy, które w perspektywie czasu okażą się obciążające i będą niewypałami. To idzie przewidzieć na przykładzie demografii, jeśli mówimy o szkołach. GOSiT, baseny letnie, czyli rzeczy przegłosowane przez moich kolegów są sprawami, które nie tyle przysporzą mieszkańcom radości a będą obciążające. To się odbije na podatkach, na sytuacji życiowej - zaznaczył i dodał, że do swoich priorytetów zalicza infrastrukturę drogową oraz cięcia w oświacie, dzięki którym, jego zdaniem, można by wygospodarować 2 - 3 mln zł. 

Burmistrz przyznaje, że wszystko jest uzależnione od możliwości środków gminnych oraz funduszy zewnętrznych. - Staraliśmy się robić rzeczy na miarę tego budżetu - ocenia Rafał Przybył. - Środki zewnętrzne to materia, którą możemy się pochwalić, bo było ich niemało. Gmina Wieruszów jest takim organizmem, który ma wiele potrzeb, natomiast cały czas trzeba operować na pułapie tych pieniędzy, tak aby nie narazić się, by zamiast burmistrza był komisarz. 

Głosowanie nad absolutorium było poprzedzone pozytywną opinią komisji rewizyjnej oraz oceną Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl