16 stycznia 2021, 06:30

Teraz

-5°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Co z wnioskiem na dom kultury?

Gmina aplikuje o ponad 13 mln zł na budowę nowej siedziby Wieruszowskiego Domu Kultury. Obiekt miałby spełniać współczesne oczekiwania. Budynek jest „szyty” także pod nowe kino. Co ze złożonym wnioskiem?

Od początku mówiłem, że to będzie bardzo trudna do pozyskania dotacja – mówi burmistrz, Rafał Przybył. – Są to środki norweskie. My aplikujemy o ponad 13 mln zł. W tym wszystkim zderzamy się z dużymi przeciwnikami a poza tym przypomnę, że te środki rozdaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Gliński. Ocenę formalną przeszliśmy bez żadnych przeszkód. 6 maja dostaliśmy bardzo zadowalającą i bardzo pozytywną ocenę. Przed nami jeszcze ocena merytoryczna. To jest budżet przygotowany na około 12 projektów, więc jeżeli mówimy o maksymalnej kwocie dofinansowania to jest to około 1 mln euro. Nie wiem kto mówi, że to przepadło, pewnie te same osoby, które mówią o tych rzekomych 20 mln zł, które miały przepaść. Niektóre sytuacje są rozdmuchiwane do bardzo dużych rozmiarów, dlatego bardzo bym prosił aby osoba, która pisze o tych 20 mln zł powiedziała skąd ma takie informacje. My zrobiliśmy swoje. Ocena względem naszego projektu jest przystająca do potrzeb. Wszyscy wiemy, jaki mamy dom kultury, wiemy że on nie nadaje się do adaptacji, więc wskazaliśmy miejsce po byłym PKS. 

Burmistrz jednocześnie zaznaczył, że jeżeli dofinansowania nie uda się pozyskać to gmina spróbuje rozpocząć budowę własnym sumptem. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl