24 lutego 2020, 08:52

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Gmina kupiła "Złotą Bramę"

30 lipca budynek dawnej „Złotej Bramy” znajdujący się na skrzyżowaniu ulic: Kępińskiej i Mirkowskiej, stał się własnością gminy Wieruszów!

Zgoda Rady Miejskiej w Wieruszowie na zakup nieruchomości, pozwoliła na sfinalizowanie transakcji oraz podpisanie przez burmistrza Wieruszowa aktu notarialnego.

- Operat szacunkowy w sprawie określenia wartości nieruchomości, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, ustalił wartość rynkową działek na kwotę 1.154.000,00 zł. W wyniku prowadzonych rozmów oraz zawartego porozumienia, gmina nabyła wspomnianą nieruchomość za kwotę 940.000,00 zł - przekazał Urząd Miejski.

Dogodne usytuowanie budynku, rozległy plac wokół oraz jego kubatura dają szerokie możliwości zaadoptowania terenu na potrzeby mieszkańców.

Całkowita powierzchnia nieruchomości 0,3734 ha oraz powierzchnia użytkowa budynku 603.8 m2 pozwala na stworzenie w tym miejscu Centrum Aktywności Społecznej z miejscami parkingowymi oraz terenami zielonymi.

Autor: wieruszow@radiosud.pl