29 stycznia 2022, 02:06

Teraz

-1°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Klub Malucha rusza w Wieruszowie od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2022 r. w Wieruszowie przy ul. Kępińskiej ma ruszyć Klubu Malucha. Odpowiednie uchwały w tej sprawie Rada Miejska podejmie podczas najbliższego posiedzenia.

Dokumenty to oczywiście niezbędna formalność, bowiem budynek Centrum Aktywności Społecznej jest przystosowywany właśnie do uruchomienia tej formy opieki nad najmłodszymi.

Gmina Wieruszów pozyskała środki finansowe w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" na utworzenie od stycznia 2022 r. 16 nowych miejsc opieki w Klubie Malucha. Finansowanie Klubu zapewniają również środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podczas naboru preferowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, te z orzeczoną niepełnosprawnością, których oboje rodziców lub jeden samotny pracuje, prowadzi gospodarstwo, działalność gospodarczą bądź uczy się w systemie dziennym.

Opieka w Klubie jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

Klub Malucha ma wejść w Zespół Żłobka. Inwestycja kosztuje ponad 800 tys. zł.

Autor: wieruszow@radiosud.pl