29 stycznia 2022, 02:54

Teraz

-1°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych w powiecie wieruszowskim

Rada Powiatu uchwaliła koncepcję rozwoju infrastruktury rowerowej w powiecie wieruszowskim.

Opracowanie jest podstawowym elementem procesu planowania w kierunku rozwoju ruchu rowerowego w powiecie wieruszowskim. Celem podjętych działań jest uczynienie z powiatu wieruszowskiego terenu przyjaznego rowerzystom. Zakres opracowania obejmuje określenie stanu istniejącej infrastruktury rowerowej oraz założenia stworzenia spójnej sieci infrastruktury rowerowej.

Na terenie powiatu wieruszowskiego występuje 33,095 km ciągów rowerowo-pieszych, w tym tylko ok. 4,5 km to drogi rowerowe, pozostałe to ciągi rowerowo - piesze lub chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym.

- Aby opracować taką koncepcję, został powołany przez Zarząd Zespół, którego na celu było najpierw opracowanie strategii rozwoju infrastruktury rowerowej, czy sieci dróg rowerowych, natomiast zmieniliśmy to określenie na koncepcję budowy infrastruktury rowerowej – tłumaczył starosta i jednocześnie szef zespołu Andrzej Szymanek. Grupę tworzyli także: radna Iwona Szkopińska (jako wiceprzewodnicząca i wnioskodawczyni przedsięwzięcia), Paulina Jany – insp. Wydziału Promocji, dr Ewa Boryczka – kierownik referatu z UG w Bolesławcu, Katarzyna Zakręta z PZD, Edyta Kosmalska z Wydziału Komunikacji i Dróg, Piotr Jadwiszczak z Wydziału Geodezji, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Karolina Kaźmierczak – zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych.

Koncepcja jest dokumentem, który posłuży m.in. do starania się o dofinansowania na realizację poszczególnych zadań. Z całością obszernej publikacji zapoznacie się tutaj.

Autor: wieruszow@radiosud.pl