24 lutego 2020, 09:32

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Konsultacje dotyczące nowego sołectwa

Burmistrz Wieruszowa ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Sołectwa Chobanin i utworzenia sołectwa Górka Wieruszowska oraz zmiany uchwał: w sprawie utworzenia sołectw jako jednostek pomocniczych gminy i w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców. W badaniu mogą brać udział i wyrazić swoją opinię osoby stałe zamieszkałe na terenie gminy Wieruszów, a konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych w terminie od dnia 31.07.2019r do 7.08.2019r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wieruszowie (7.00 - 15.00).

Druki ankiet są dostępne w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie lub na stronie wieruszow.pl.

Autor: wieruszow@radiosud.pl