1 czerwca 2020, 09:40

Teraz

15°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Na drogi wydali ponad 24 mln zł

Powiatowy Zarząd Dróg z Wieruszowa przygotował sprawozdanie z wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w ubiegłym roku. 

2018 r. był rekordowy pod względem wydanych środków oraz liczby zrealizowanych inwestycji. Ogółem wartość zadań opiewała na prawie 24 mln zł. Najwięcej wydano w gminie Czastary, Wieruszów, Łubnice oraz Lututów. Przebudowy odcinków Klatka – Chorobel oraz Radostów – Łubnice kosztowały 9,6 mln zł, przebudowa głównego ciągu w Wieruszowie, a także część drogi powiatowej w Klatce kosztowały 7,9 mln zł. Z kolei na drogi Dzietrzkowice – Kolonia Dzietrzkowice – Wójcin oraz Radostów – Łubnice wydatkowano 3,3 mln zł. Istotnym zadaniem była także przebudowa ciągu Augustynów – Lututów za 2,1 mln zł. 

W minionym roku Starostwo Powiatowe oraz PZD zostały wparte środkami z gmin. Największy udział w pomocy miał Wieruszów (2,6 mln zł), Czastary (1 mln zł), Łubnice (450 tys. zł), Lututów (100 tys. zł) oraz Bolesławiec (98 tys. zł). Na wszystkie inwestycje powiat wydatkował ze swojego budżetu 12,2 mln zł, dotacje z budżetu państwa to z kolei prawie 7 mln zł a wsparcie z gmin opiewało na kwotę 4,2 mln zł. 

Na dokumentacje projektowe dróg Wieruszów – Cieszęcin – Wyszanów oraz odcinka w Mieleszynie przeznaczono 164 tys. zł, z kolei na chodniki w Dzietrzkowicach i przy drodze Bolesławiec – Chróścin wydano 301 tys. zł. 

Na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchniach bitumicznych przeznaczono 1,7 mln zł, na remonty grysami i emulsją wydano 208 tys. zł. Samo koszenie traw i chwastów przy drogach kosztowało 126 tys. zł! 

Autor: wieruszow@radiosud.pl