17 maja 2022, 12:21

Teraz

16°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Na sesji o szpitalu

Informacja z wykonania budżetu w pierwszym półroczu, zmiany w finansach oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Medycznego – to główne tematy, którymi zajęto się podczas środowej sesji Rady Powiatu.

Na XXII posiedzeniu zarząd przedstawił informację o finansach publicznych. W analizowanym okresie dochody wzrosły o 1,3 mln zł i ich plan na koniec czerwca wynosił 41,6 mln zł. W tym czasie wydano prawie 51%  środków. Z kolei wydatki wzrosły o 1,6 mln zł, co po zmianach dało łącznie blisko 41 mln zł. Realizacja budżetu za pierwsze półrocze zamknęła się nadwyżką na kwotę 3,4 mln zł.

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na 2016 r. Powiat otrzymał 9 tys. zł na dofinansowanie wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Z WFOŚiGW w Łodzi pozyskano 12 tys. zł na dofinansowanie programu edukacji ekologicznej.

Prezes szpitala powiatowego, Eunika Adamus przygotowała sprawozdanie z działalności za 2015 r. Radni dowiedzieli się, że spółka wypracowała kontrakt podpisany z NFZ w wysokości prawie 14 mln zł. Podczas spotkania dopytywano o możliwość udzielenia podwyżek pielęgniarkom, które – jak mówili radni – wykonują ciężką i solidną robotę. Prezes przyznała, że obecnie personel z Wieruszowa zarabia o około 500 zł więcej niż osoby zatrudnione na takich samych stanowiskach w Kępnie lub w Wieluniu. Według zaprezentowanych danych miesięczna średnia płaca lekarzy z dyżurami to 17 tys. zł brutto. Pielęgniarki średnio zarabiają 3,5 tys. zł brutto, ratownicy medyczni 4 tys. zł brutto, administracja bez dyrekcji i zarządu 3,6 tys. zł brutto a z kadrą kierowniczą 6 tys. zł brutto. W 2015 r. prezes przyznała nagrody i premie dla pracowników w wysokości ponad 426 tys. zł.

Autor: wieruszow@radiosud.pl