4 czerwca 2020, 16:35

Teraz

20°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Nowy sztandar dla Cechu Rzemiosł Różnych

Uroczystość nadania nowego sztandaru Cechowi Rzemiosł Różnych odbyła się w sobotę w Wieruszowie. Rzemieślnicy świętowali w sali bankietowej „Pod Różą”.

Po kilku latach starań i skuteczności Zarządu wieruszowskiego Cechu udało się pozyskać i przekazać nowy sztandar. Dotychczasowy, już mocno wysłużony, zostanie wyeksponowany w gablocie a tym samym zachowany dla przyszłych pokoleń. Wieruszowski Cech Rzemiosł Różnych w sobotę dostąpił zaszczytu wyróżnienia Złotym Medalem Jana Kilińskiego. Uhonorowania sztandaru medalem dokonali przewodniczący Rady Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Olgierd Rusinek oraz dyrektor Izby, Tadeusz Moczyński.

- Pierwszy sztandar został ufundowany w 1958 r. - opowiada starszy, Adam Musiała, pod którego opieką Cech Rzemiosł Różnych rozwinął skrzydła i stale się rozwija. - Było to 61 lat temu. Sztandar był już tak zniszczony, że postanowiliśmy jako zarząd i rzemieślnicy aby ufundować nowy. Będzie służył dla wszystkich, przez kilka pokoleń. Sztandar będzie obecny na różnych imprezach państwowych oraz innych. Jest nam bardzo miło, że pomogli nam sponsorzy, bo ciężko byłoby zakupić taki sztandar. Dziękujemy staroście wieruszowskiemu, panu Andrzejowi Szymankowi, dziękujemy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu, całemu zarządowi za wsparcie, zakup tego sztandaru. Dziękujemy panu Andrzejowi Wojcieszakowi, dyrektorowi zakładu „Pfleiderer”. Stało się to tradycją, bo każdy sztandar wiąże i zrzesza ze sobą ludzi, przy nim gromadzi się taka wielka brać rodzinna.

Pani Mirosława Winkowska przepracowała w wieruszowskim cechu aż 52 lata. Jako jedyna tak doskonale zna historię tej organizacji. - Cech powstał 1 marca 1957 r. z inicjatywy rzemieślników z Wieruszowa, bo przed 1957 r. rzemieślnicy należeli do Cechu Rzemiosł Różnych w Wieluniu, ponieważ tam był powiat. Został powołany komitet organizacyjny, jego uczestnicy podjęli uchwałę o powołaniu cechu. Musiała to zatwierdzić Izba Rzemieślnicza w Łodzi. Na walnym zgromadzeniu zostały wybrane władze. Kiedyś to było inaczej. Uczniowie nie chodzili do szkoły, tylko popołudniami. Teraz chodzą, już mają dzień wolny, chodzą do szkoły i uczą się zawodu. Kiedyś wszyscy należeli do cechu, dziś nie ma takiego obowiązku.

Podczas uroczystości nagrodzono miejscowych rzemieślników. Zaproszeni goście dziękowali przedsiębiorcom za pracę, wyroby, usługi oraz naukę młodzieży. Z gratulacjami obok przedstawicieli Izby Rzemieślniczej w Kaliszu do Wieruszowa przybyli m.in. starosta Andrzej Szymanek, zastępca burmistrza Marta Siubijak, prezes SIKOS Henryka Sokołowka oraz delegacja zaprzyjaźnionego cechu z Pleszewa.

Autor: wieruszow@radiosud.pl