24 marca 2023, 21:00

Teraz

10°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Policja z Wieruszowa podsumowała miniony rok

7 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie odbyła się odprawa roczna na której podsumowano 2022 rok. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy oraz służby współpracujące na rzecz poprawy bezpieczeństwa.


Podczas odprawy w obecności kierownictwa wieruszowskiej Komendy Policji oraz zaproszonych gości podsumowano 2022 rok. W minionym roku w powiecie wieruszowskim stwierdzono ogółem 757 przestępstw i było to o 200 więcej niż w 2021 roku. Wykrywalność ogólna kształtowała się na poziomie 84,9 % a wskaźnik wojewódzki wynosił 67,0 %. Do 7 podstawowych kategorii przestępstw zaliczono kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, bójkę - pobicie, rozbój – wymuszenie rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu i kradzież z włamaniem do samochodu.


W spotkaniu obok komendantów z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wzięli udział starosta Stefan Pietras, burmistrz Lututowa Marek Pikuła, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie Adam Śpigiel, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie bryg. Dariusz Górecki, oraz wójtowie Dorota Makówka, Michał Pazek, Dariusz Rejman, Piotr Kołodziej.Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie mł. insp. Adam Stochniałek, podsumował między innymi wykrywalność i dynamikę poszczególnych kategorii przestępstw, przedstwaił liczbę podejmowanych interwencji oraz reakcje na wykroczenia policjantów prewencji. Przedstwaił również liczbę zdarzeń drogowych i zatrzymanych nietrzeźwych użytkowników dróg. Omówił również służbę dzielnicowych, działania profilaktyczne oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.


Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie insp. Grzegorz Dzierzkowski, do działań priorytetowych na 2023 rok zaliczył działania mające na celu odtworzenie posterunku Policji w Lututowie, rolę dzielnicowych w wyznaczonych dla nich rejonach oraz promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zadaniem priorytetowym dla wieruszowskich policjantów w bieżącym roku jest również utrzymanie wysokiego wskaźnika wykrywalności na co najmniej dotychczasowym poziomie. Inspektor Dzierzkowski poruszył problematykę przestępstw w sieci, a także metody oszustw „na wnuczka czy policjanta”, podziękował również przedstawicielom samorządów za dobrą współpracę na rzecz realizacji różnego rodzaju zadań. Szef wieruszowskich stróżów prawa zachęcił również obecnych do promowania służby w Policji, jako atrakcyjnej oferty na rynku pracy.- Podczas swobodnej dyskusji nie zabrakło podziękowań ze strony zaproszonych gości na temat owocnej współpracy z policjantami z wieruszowskiej komendy Policji. Spotkanie zaowocowało również wymianą poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń w kontekście dalszej współpracy z Samorządami na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego w powiecie wieruszowskim - podsumował asp. Piotr Siemicki z KPP w Wieruszowie.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl