5 lipca 2020, 16:32

Teraz

24°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Porozumienie w sprawie programu "Czyste Powietrze"

12 lipca pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a gminą Wieruszów zostało zawarte porozumienie w sprawie zasad wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Dzięki temu już niebawem wnioski do Programu będzie można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.  - W Urzędzie Miejskim zostanie uruchomione stanowisko, przy którym można będzie otrzymać pomoc w przygotowaniu wniosku pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie - czytamy w zapowiedzi. - Przeprowadzana będzie również wstępna weryfikacja wniosków, a następnie będą one przekazywane bezpośrednio do WFOŚiGW w Łodzi.
Ponadto, na etapie realizacji Programu, Gmina zapewni Beneficjentom pomoc przy wypełnianiu wniosków o płatność.

O szczegółach Urząd Miejski będzie informował na swojej stronie internetowej.

Autor: wieruszow@radiosud.pl