15 maja 2021, 19:35

Teraz

15°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Pszczolinka będzie gotowa do końca kwietnia

Na placu pomiędzy ul. Bursztynową a osiedlem bloków w Wieruszowie powstaje ekologiczna pracownia "Pszczolinka". Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka pozyskała blisko 50 tys. zł na zagospodarowanie przestrzeni, która dedykowana jest dzieciom.

Na ogródek dydaktyczny przeznaczono teren o powierzchni 240 m kw., zlokalizowany na terenie oddziału szkolnego dla klas 1-3 oraz klas integracyjnych. W zajęciach edukacyjnych będą uczestniczyli także uczniowie klas 4-8. Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 kwietnia 2021 roku.

Projekt „Pszczolinka” ma na celu propagowanie wiedzy o życiu pszczół i innych owadów zapylających, Poszerzać ma wiedzę o znaczeniu tych owadów dla człowieka, a także o zasadach ochrony zasobów przyrodniczych, jak również o potrzebie ograniczenia stosowania środków chemicznych.

W ramach projektu powstanie między innymi altana ze stołami i ławkami, która będzie pełnić funkcję „klasy na świeżym powietrzu”, ławeczki otoczone zielenią i drewniany mostek. Nasadzona zostanie roślinność miododajna. Wraz z zielenią rozmieszczoną wzdłuż ścieżek i z tablicami edukacyjnymi całość stanowić będzie ścieżkę edukacyjną o tematyce związanej z życiem pszczół, ich pożywieniem i wytwarzanymi produktami.

W system ścieżek wkomponowana zostanie ścieżka sensoryczna, której celem będzie wspieranie działań rehabilitacyjnych i poznawczych wśród uczniów klas integracyjnych. Przeplatające się materiały o różnej fakturze, strukturze i granulacji będą dla najmłodszych użytkowników ogródka miłą odskocznią od tradycyjnych ścieżek z kostki. Ponadto elementami ogródka dydaktycznego staną się: gablota wystawowa zawierającą wyposażenie pszczelarza i sprzęt niezbędny w pracy przy pszczołach, strój pszczelarza, który dzieci będą mogły ubrać, nasadzenia drzew i krzewów oraz kwiatów miododajnych, a także ścieżki wyłożone kostką wraz z placem do gry w klasy. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych rozstawione zostaną znaki drogowe, jako element edukacyjny oraz wiatrowskaz.

Różnorodność zasadzonej roślinności pozwoli na poszerzenie tematyki zajęć, m.in. o ziołolecznictwo i gatunki roślin o znaczeniu przemysłowym.

Autor: wieruszow@radiosud.pl