17 kwietnia 2024, 09:26

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Rada Miejska w Wieruszowie wyraziła zgodę na sprzedaż gruntu pod nową stację paliw

W Wieruszowie ruszył temat związany z budową nowej stacji paliw przy ul. Wrocławskiej. Radni wyrazili zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Handlowego "Turbina". Postępowanie dopiero ruszy. 


Przedmiotem zbycia jest działka o nr ewid. 600/16 o pow. 0,2197 ha, położona w Wieruszowie przy ul. Wrocławskiej, stanowiąca własność gminy Wieruszów, zlokalizowana na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny. Obszar ten wyznaczony został Rozporządzeniem nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.03.2009.


Burmistrz Wieruszowa zamierza przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży pod budowę bezobsługowej stacji paliw płynnych oraz myjni bezdotykowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym instalacją ładowania samochodów elektrycznych w związku z dynamicznym rozwojem terenu położonego w Wieruszowie przy ul. Wrocławskiej, a mianowicie Parku Handlowego Turbina. Dla planowanego przedsięwzięcia wydana została decyzja środowiskowa stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie procedowania ww. przedsięwzięcie uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.


Sprzedaż przedmiotowej działki spowoduje dalsze racjonalne zagospodarowanie nieruchomości przez potencjalnych inwestorów. Teraz miasto będzie mogło ogłosić przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości pod wskazany cel. 


Jak udało się nam dowiedzieć, terenem tuż obok, po byłym dworcu PKS, zainteresowana jest sieć McDonald's. Informację publikujemy 1 kwietnia, ale proszę nie traktować jej do końca z przymrużeniem oka, bo coś jest na rzeczy.

Autor: wieruszow@radiosud.pl