12 sierpnia 2020, 19:25

Teraz

25°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Remiza OSP zostanie sprzedana?

Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż budynków przy ul. Mickiewicza w Wieruszowie, w których mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Decyzja odbywa się w porozumieniu i w ścisłej współpracy ze strażakami.

Nieruchomość została przekazana gminie od OSP w Wieruszowie w drodze darowizny. Zgodnie z zawartą umową przedwstępną, samorząd zobowiązał się do odpłatnego zbycia nieruchomości a z pozyskanych środków, w terminie 3 lat od sprzedaży, wybudowania nowej remizy strażackiej, której siedziba ma znaleźć się przy ul. Bolesławieckiej, na obecnym placu zabaw.

Majątek OSP to nieruchomość zabudowana budynkiem remizy strażackiej oraz garaży z 4 stanowiskami. W budynku mieści się również sala i kino „Słońce”. Po znalezieniu kupca miasto będzie musiało poszukać nowej siedziby dla kina.

Autor: wieruszow@radiosud.pl