1 czerwca 2020, 10:45

Teraz

15°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Ronda przestaną straszyć

Gmina Wieruszów przystąpiła do realizacji planowanych wcześniej prac mających na celu zagospodarowanie rond znajdujących się w ciągu drogi 482.

Obecnie zostały zakończone prace ma rondzie im. Rotmistrza Stanisława Floriana Długaszewskiego. Jednocześnie zostały podjęte rozmowy z Krajową Dyrekcją Dróg i Autostrad w sprawie zagospodarowania ronda im. Ojca Augustyna Kordeckiego. - Porozumienie pozwoli ujednolicić wszystkie trzy ronda na całej długości. Działania te mają na celu podniesienie walorów estetycznych z jednoczesną poprawą widoczności i bezpieczeństwa dla mieszkańców i użytkowników - informuje Urząd Miejski. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl