14 kwietnia 2024, 04:39

Teraz

12°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Ważna rola przy wojewodzie dla Iwony Kaźmierskiej - Małyski

Wojewoda Łódzki Dorota Ryl ustanowiła Iwonę Kaźmierską - Małyskę Pełnomocnikiem do Spraw Rodziny. W piątkowe popołudnie w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego mieszkanka gminy Wieruszów odebrała nominację z rąk wicewojewody Grzegorza Majewskiego. 


Zakres pełnomocnictwa obejmuje przede wszystkim


- inicjowane i koordynację działań na terenie woj. łódzkiego w zakresie polityki prorodzinnej, służących wsparciu i promocji rodziny, 


- współpracę z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie spraw dotyczących rodziny


- opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów i przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia rodzin na terenie woj. łódzkiego 


- przedstawianie wojewodzie bieżących informacji z terenu woj. łódzkiego w tym zakresie 


Iwona Kaźmierska - Małyska jest działaczką społeczną, obecnie pełni rolę liderki powiatowych struktur Nowej Lewicy w Wieruszowie. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl