4 czerwca 2020, 16:15

Teraz

20°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Wizualizacja budynku pasywnego

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie udostępniło przygotowaną wizualizację budynku pasywnego, jaki powstanie na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków lokalowych i jakości powietrza na terenie powiatu poprzez budowę budynku pasywnego. 

Okres realizacji: 19.01.2018 r. – 30.06.2021 r.
Wartość projektu: 10 237 613,00 zł
Dofinansowanie: 5 898 445,95 zł
Wkład własny: 4 339 167,05 zł

Budynek powstanie przy ul. Szkolnej. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl