14 kwietnia 2024, 04:47

Teraz

12°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: XXXIX sesja

W czwartek odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie.

Do jednej z najważniejszych decyzji należała uchwała o przekazaniu do kasy powiatowej 1,5 mln zł na remont głównego ciągu komunikacyjnego w mieście. Jak już informowaliśmy prace swoim zasięgiem obejmą odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką 450 na wieruszowskim Podzamczu do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kopernika. - Współpraca z powiatem ułożyła się dobrze - ocenia przewodniczący Rady Miejskiej Adam Śpigiel. - Wiemy dobrze, że droga od strony Podzamcza jest w fatalnym stanie. Cieszy nas, że temat został podjęty.

Radnym za przebieg głosowania dziękował obecny na sesji Członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego. - Bardzo się cieszę, że Rada Miejska zgodziła się na dofinansowanie - przyznaje Jerzy Ajtner. - Nie otrzymaliśmy zastrzyku w postaci środków państwowych, ponieważ zabrakło nam punktów i cała inwestycja stała pod znakiem zapytania. Remont odcinka przez całe miasto miałby kosztować ponad 6 mln zł, a powiat i gmina obecnie nie dysponują takimi środkami. Idziemy w tym kierunku, aby zrobić to w dwóch etapach. Miasto i powiat wykładają po 1,5 mln zł na najbardziej zniszczony odcinek.

Powiat cały czas utrzymuje, że jeżeli pojawi się zewnętrzne dofinansowanie jeszcze w tym roku miałby rozpocząć się drugi etap prac - od ronda łączącego obwodnicę z S8 do skrzyżowania z ul. Kordeckiego oraz część ul. Kępińskiej (wylot w kierunku Kępna).

Głosowanie chciał odłożyć na sesję nadzwyczajną radny Konrad Parusiński. Jak tłumaczył, lakoniczne materiały dotyczące planowanych zmian w budżecie otrzymał kilka godzin przed sesją, a nie jak zwyczajowo się to odbywa, przynajmniej na 7 dni przed zwołanym posiedzeniem. Kwestia remontu drogi była omawiana na wtorkowej komisji, na której radny nie był obecny.

W uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 1 160 893 zł z tytułu wolnych środków z 2016 r. i przeznaczono je na gospodarkę odpadami (45 tys. zł), przeciwdziałanie alkoholizmowi (64 tys. zł), budowę toalety publicznej przy ul. Osiedlowej (75 tys. zł), podwyżki dla nauczycieli (100 tys. zł), utworzenie sali zajęć rehabilitacyjnych przy Zespole Szkół nr 2 (70 tys. zł), zwiększenie dotacji podmiotowej dla biblioteki (119 tys. zł), pożyczki dla Orkiestry Dętej OSP Wieruszów na doposażenie w stroje oraz instrumenty (84 tys. zł) oraz pożyczki dla GOSiT/OSP Podzamcze na budowę street workout w Wieruszowie (50 tys. zł).

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę wolnych środków do kwoty 2,4 mln zł.

Z porządku posiedzenia zdjęto punkt dotyczący omówienia kontroli rewizyjnej w Wieruszowskim Domu Kultury oraz uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej na wieruszowskim Podzamczu. Do WDK, pomimo próby burmistrza, wciąż nie przekazano 200 tys. zł obciętej dotacji.

Autor: wieruszow@radiosud.pl