22 maja 2019, 16:39

Teraz

13°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Wkrótce poznamy wykonawcę projektu OZE

W sumie dwanaście ofert wpłynęło na przetarg mający na celu wyłonienie wykonawców projektu „Zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Ostrzeszów”. Dziewięć ofert dotyczy instalacji fotowoltaicznych, a trzy oferty – instalacji solarnych. Z pewnością można tu mówić sukcesie, ponieważ dwa poprzednie przetargi zostały unieważnione ze względu na zerowe zainteresowanie. Dopiero przedłużenie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego ostatecznego terminu realizacji projektu do końca września 2019, sprawiło, że potencjalni wykonawcy postanowili stanąć do rywalizacji.
-Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne to najniższa oferta jest niższa o 800 tysięcy od zakładanego przez nas w kosztorysie planu - podkreśla burmistrz Patryk Jędrowiak – Natomiast na instalacje solarne najniższa oferta jest o 300 tysięcy wyższa. Tak więc, w łącznym rozrachunku całego projektu, najniższe oferty, jeśli zostaną pozytywnie przeanalizowane merytorycznie, i tak są o około pół miliona niższe od zakładanej kwoty. Tak więc jest to dla nas naprawdę bardzo pozytywna wiadomość. Bardzo się cieszymy, ponieważ jest to dla nas jeden z najważniejszych tegorocznych projektów, na pewno najważniejszy w zakresie czystego powietrza.
Jak słyszymy, aktualnie trwa merytoryczna analiza złożonych ofert. Po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy z wybraną firmą bądź firmami.
-Najniższe oferty, zarówno na fotowoltaikę, jak i instalacje solarne złożyła ta sama firma – zaznacza burmistrz – Ale oczywiście nadal podlega to analizie merytorycznej złożonych ofert. Tak więc, na tę chwilę nie możemy jeszcze powiedzieć, że na pewno ta firma została wybrana.
W prowadzonej analizie zwraca się szczególną uwagę na jakość oferowanych instalacji.
-Mieliśmy w specyfikacji wskazane normy, które muszą spełniać te instalacje. Teraz sprawdzamy pod względem merytorycznym, czy wszystkie instalacje zaproponowane w ofertach spełniają te normy. Poprzeczka dotycząca norm była zawieszona dość wysoko, więc to było dla nas ważne. Jeśli chodzi o to, co decyduje o wyborze oferty to była tam nie tylko cena, ale również termin realizacji i okres gwarancji. Warto zauważyć, że złożone oferty, co do okresu gwarancji i terminu realizacji były tożsame.
Póki co, trudno przewidzieć, kiedy wyłoniony wykonawca rozpocznie prace na zakwalifikowanych do programu posesjach. Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie gminy Ostrzeszów zabezpieczono na ten cel ponad 8.400 tys. zł, z czego blisko 6.500 tys. zł stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Według planu, za środki te wykonanych ma zostać około 550 instalacji OZE na terenie całej gminy.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl