6 lipca 2022, 11:34

Teraz

16°

Fakty

A A A

WODZICZNA: Połamali się opłatkiem

W Domu Ludowym w Wodzicznej odbyła się w minioną sobotę, 3 grudnia Gminna Wigilia. Tegorocznymi organizatorami spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich w Wodzicznej oraz sołtys wsi.

Przybyłych na spotkanie gości powitała i złożyła życzenia Przewodnicząca KGW Teresa Kuboszek. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz gminnych na czele z wójtem Grzegorzem Hadzikiem, przewodniczącym Rady Gminy Zdzisławem Mikołajczykiem, sekretarzem Gminy Ranatą Ciemny, radnym Powiatu Kępińskiego Tomaszem Gatnerem , radnymi Rady Gminy Trzcinica.W wigilijnym spotkaniu uczestniczyli też sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, księża, dyrektorzy i nauczyciele szkół, strażacy, pracownicy Urzędu Gminy, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy gminy. Świąteczny nastrój spotęgował występ uczniów Zespołu Szkół w Trzcinicy. Młodzież wprowadziła wszystkich w magiczny świat kolęd, składając wszystkim serdeczne życzenia. Życzenia mieszkańcom całej gminy złożył też wójt Grzegorz Hadzik.

Spotkanie opłatkowe ma wprowadzić nas w atmosferę świąt, które niedługo nadejdą czyli Świąt Bożego Narodzenia. Mamy możliwość przeżywać je wspólnie, w tak dużej rodzinie gminnej. Szanowni Państwo, zechciejcie w imieniu władz samorządowych przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i uśmiechu. Niech ten uśmiech i zdrowie zagości w Państwa rodzinach – życzył mieszkańcom i zgromadzonym gościom wójt Grzegorz Hadzik.

Świąteczne życzenia popłynęły też od wszystkich zgromadzonych na uroczystości gości. Po oficjalnej części spotkania przyszedł moment na poświęcenie potraw i zmówienie modlitwy. Dokonał tego ks. kanonik Wiesław Cieplik, proboszcz trzcinickiej parafii. Wyjątkowym momentem było łamanie się opłatkiem oraz składanie sobie życzeń wśród zgromadzonych podczas wigilijnej wieczerzy. Pyszne potrawy przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wodzicznej. Na stole nie zabrakło więc tradycyjnej ryby, makiełek i kapusty z grochem. Spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze, pełnej ciepła i wzajemnej życzliwości.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl