29 stycznia 2022, 01:38

Teraz

-1°

Fakty

A A A

WÓJCIN: W planie budowa chlewni

W Wójcinie mogą powstać dwie chlewnie tuczu wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą. W środku może znaleźć się blisko 4 tys. zwierząt. Na ulicach gminy pojawiły plakaty, za pomocą których mieszkańcy wyrażają swoje obawy związane z planowaną inwestycją.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach. – Na stronie gminy udostępniony jest raport oddziaływania na środowisko. Był czas na składanie odpowiednich informacji przez mieszkańców – informuje sekretarz Krzysztof Piasta. - Zgodnie z procedurą pojawiło się obwieszczenie. Po terminie podanym w obwieszczeniu wpłynęły pewne protesty okolicznych mieszkańców. Szczególnie należy podkreślić, że są to sołectwa gminy Bolesławiec, jak również wójt gminy Bolesławiec. Te wszystkie kwestie będą brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej, dodatkowo inwestor został wezwany do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i wraz z jego uzupełnieniem prześlemy również wszystkie wątpliwości i protesty mieszkańców do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i tam to również będzie analizowane.

Według ogólnodostępnego raportu zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje również budowę trzech silosów na zboża i komponenty, dwóch silosów na kiszonkę, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe, zbiornika spustowego, dwóch kotłów oraz agregata prądotwórczego. - W trakcie realizacji inwestycji będą zastosowane nowoczesne i przyjazne dla środowiska  technologie budowlane – czytamy w raporcie. - Zbilansowana pasza pozwala na maksymalne wykorzystanie białka, a co za tym idzie zmniejszenie emisji amoniaku. Zważywszy na obecne przekształcenie i sposób użytkowania działka […] jest dogodnym siedliskiem dla zwierząt i roślin. Realizacja i eksploatacja omawianego przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  niniejszym opracowaniu, nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze  oraz wyklucza negatywne oddziaływanie na ludzi poza terenem inwestycji.

Autor: wieruszow@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~xxx : czy ktos może padać kim jest inwestor i skad pochodzi

    08:15, 28 lipca 2016, | odpowiedz
  • ~Mieszkaniec wsi : Działka ... jest dogodnym siedliskiem dla zwierząt i roślin - jaka działka Te świnie działki na oczy nie zobaczą. Całe życie w klatkach bez ściółki, na metalowych kratownicach. A słońce to zobaczą jak właściciel fermy namaluje je na ścianie. Smród z takiego czegoś jest nie możliwy. Ten co wydał opinię o braku negatywnego oddziaływania na środowisko i ludzi nigdy chyba nie był w takiej chlewni ani w jej okolicy. Współczuję okolicznym mieszkańcom. Już wolę wiatra...

    00:19, 28 lipca 2016, | odpowiedz