13 lipca 2020, 12:54

Teraz

18°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Wojsko i Urząd Wojewódzki o testach w Wieruszowie

Na wniosek wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej w piątek 29 maja br. o godzinie 10:00 uruchomi kolejny punkt typu drive thru do poboru próbek do badań na Covid - 19.Punkt pobrań powstanie w Wieruszowie na terenie tamtejszego szpitala. Równocześnie wnioskiem wojewody łódzkiego z dniem 26 maja br. zakończył funkcjonowanie punkt drive thru w Ostrowie k. Opoczna. Powstanie punktu pobrań jest związane z sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu wieruszowskiego.

Wszystkie działania w ramach tego punktu realizowane są we współpracy z Wydziałem Zarządzanie Kryzysowego i Bezpieczeństwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz samorządem i powiatowymi służbami sanitarnymi. Poza żołnierzami 9ŁBOT w ww. punktach służą żołnierze 5 pułku chemicznego z Tarnowskich Gór.

Punkt będzie prowadzony przy PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie każdego dnia w godzinach od 10.00 do 14.00 do odwołania.

Wymazy będą pobierane w szczególności od osób:

- przebywających na kwarantannie,

- podejrzewających styczność z osobą dodatnią w kierunku COVID-19,

- mających objawy chorobowe po konsultacji lekarskiej.

Wymazy będą pobrane tylko od osób, które wcześniej się zarejestrują.

Zgłoszenia przyjmowane będą od piątku 29 maja pod nr tel. 603 749 263 oraz 790 780 879 każdego dnia w godzinach od 8.00 do 12.00, z terminem badania w dniu następnym lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń na dni kolejne.

Na 3 godziny przed badaniem nie należy: jeść, pić, palić i myć zębów.

Przyjeżdżając na wymaz należy:

- Przyjechać własnym samochodem na wyznaczony czas,

- Mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos,

- Mieć założone rękawiczki jednorazowe,

- Posiadać przy sobie dokument tożsamości,

- Kierować się poleceniami wydawanymi przez osoby obsługujące punkt,

- Po badaniu wrócić do domu i czekać na wynik.

Wymazy pobierane są bez opuszczania pojazdu.

 

Dagmara Zalewska – rzecznik prasowy wojewody łódzkiego

Mjr Arkadiusz Rubajczyk – oficer prasowy 9ŁBOT

Autor: wieruszow@radiosud.pl