5 marca 2024, 10:57

Teraz

Fakty

A A A

BRALIN: Wójt otrzymał absolutorium

Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak, podczas środowej sesji, otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015.
Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Komisja Budżetowa i Komisja Rewizyjna, ale sam wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium został uzasadniony nienależycie. Gmina Bralin, rok 2015 zamknęła z nadwyżką budżetową wynoszącą 2mln 733 tys. Dochody zrealizowane zostały w  wysokości 20 mln 92 tys zł, co stanowi prawie 99% planu. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17 mln 359 tys. co stanowi 92% wielkości planowanej. Zadłużenie na koniec 2015r. wyniosło 5 mln 193 tys. zł co stanowi 25% wykonanych dochodów.
- Chciałem państwu podziękować za udzielone absolutorium. To jest dla mnie szczególnie ważne, że część rady odrzuca jednak te polityczne przepychanki, kopanki, które narażają nas już na śmieszność w okolicy. Tym którzy byli przeciwni, lub się wstrzymali powiem tak: zrobię wszystko żeby zmienili zdanie, chodź widzę, że nie ma na to szans. Stopień osobistych niechęci jest taki, że pewnie nie ma o czym mówić, ale trudno. Zostały nam jeszcze dwa lata, tak więc zachęcam do współpracy - mówił wójt Roman Wojtysiak.
Podczas sesji radni zmienili także uchwałę budżetową na ten rok, w myśl której dochody jak i wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 1mln 507 tys. zł. Podjęli także uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, a także podjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którychwłaścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bralin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Autor: