28 stycznia 2022, 01:37

Teraz

Fakty

A A A

BRALIN: Wójt rozmawiał z sołtysami

Wczoraj w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Bralin odbyło się kolejne cykliczne spotkanie wójta Romana Wojtysiaka z sołtysami. Włodarz gminy szczegółowo omówił problematykę związaną ze skutkami po przejściu orkanu „Ksawery”.

Wójt przedstawił sytuację dotyczącą wyrządzonych szkód. Następnie przybliżył warunki przyznawania rządowej pomocy poszkodowanym. Roman Wojtysiak przy tej sposobności nawiązał też do powstałych w związku orkanem trudności w dostawie energii elektrycznej. Następna część spotkania toczyła się wokół zagadnień związanych z funduszem sołeckim. Przypomnijmy, że 30 września minął termin składania wniosków. Jak poinformował wójt jeden z wniosków został częściowo odrzucony. Kolejnym punktem była informacja na temat bieżących napraw i modernizacji dróg. Szczególnie akcentowano drogi dojazdowe do cmentarzy w związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych i dniem zadusznym. Na zakończenie wójt Roman Wojtysiak przedstawił zebranym sołtysom nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania Rady Gminy Bralin.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl