19 października 2019, 11:10

Teraz

13°

Fakty

A A A

GALEWICE: Wójt z absolutorium

Wójt gminy Galewice otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2018 r. Jest to potwierdzenie zasadności wydatkowania publicznych środków.

Absolutorium w tym roku jest specyficzne, ponieważ jesienią doszło do zmiany włodarza gminy. Mariana Wojcieszaka zastąpił Piotr Kołodziej, dlatego ocena Rady Gminy dotyczy tak naprawdę dwóch osób, choć w świetle prawa uzyskuje je już nowy zarządca. - Powód do satysfakcji oczywiście jest – przyznał Piotr Kołodziej. - Istnieje ciągłość władzy i to, że akurat wójt się zmienił nie wpływa na to, że absolutorium jest udzielane jakoś inaczej. Trzeba przyznać, że ten mój okres pracy jest bardzo krótki, gros zadań było wykonanych jeszcze w poprzedniej kadencji, za czasów pana Wojcieszaka.

Władze gminy Galewice musiały zaprezentować również bilans dotyczący kondycji samorządu. W tym roku wskaźniki nie były złe, ale już teraz zaznaczono, że przyszły rok może być znacznie gorszy. - Warto przypomnieć tutaj budowę kanalizacji ścieków czy oczyszczalnię ścieków w Węglewicach. To były inwestycje realizowane tak naprawdę w tamtej kadencji, my je kończyliśmy. Zobowiązania, które wynikają z tych inwestycji zostały rozłożone na lata przyszłe. Dziś tak to wygląda, że ten kredyt, który został zaciągnięty na zadania nie wchodzi w rok 2018, ale już będzie wykazywany w latach kolejnych. Stąd moja informacja dla radnych, że zobowiązania, które podejmowali w poprzedniej kadencji będziemy wykazywać je w kolejnych latach.

Dochody budżetu gminy na  2018 r. zostały  zaplanowane  w kwocie 27.950.848,87 zł, wykonanie  wyniosło 27.769.330,77 zł, tj. 99,35% planu rocznego, w tym: dochody bieżące zostały wykonane w kwocie  26.456.644,12 zł, natomiast  dochody majątkowe w wysokości 1.312.686,65 zł. Wskaźnik wykonania  dochodów bieżących wyniósł 96,06 %, a majątkowych  90,38 %. 

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl