20 maja 2024, 18:29

Teraz

21°

Fakty

A A A

WYBORY: W najbliższą niedzielę wybory samorządowe. Lokale wyborcze czynne od 7:00 do 21:00

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Głosować można od godz. 7.00 do 21.00. 


W wyborach samorządowych wyborcy będą głosować w lokalach wyborczych tam, gdzie są wpisani do rejestru wyborców. Czynne prawo wyborcze w głosowaniu do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 18 lat.


W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin będą mogli oddać cztery głosy; po jednym na radnych:
- gminy,
- powiatu,
- województwa,
- oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.


Wybory włodarza odbywają się, nawet jeśli startuje tylko jeden kandydat. Wówczas wyborcy, podobnie jak podczas referendum, opowiadają się za lub przeciwko kandydatowi. Na kartach do głosowania udzielają kandydatowi poparcia, głosując na "tak" lub "nie". Jeśli kandydat uzyska więcej niż połowę głosów na "tak", zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem. Jeśli tej większości nie uzyska, wójta wybiera nowo wybrana rada gminy w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.


W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania. Na każdej można oddać głos tylko na jedną osobę. Głosujemy poprzez postawienie znaku "x" tylko przy nazwisku jednego kandydata. Znak "x" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.


Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego. Nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle.

Autor: redakcja@radiosud.pl