22 lipca 2024, 15:54

Teraz

24°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Wynagrodzenie burmistrza uchwalone

17.266 zł. - tyle ostatecznie zarabiać będzie miesięcznie burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak. Uchwała w tej sprawie podjęta została na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej. Kwota jest nieco mniejsza niż ta, którą zaproponowano na poprzedniej sesji. Przypomnijmy, że projekt uchwały przedłożony radnym w pierwszym podejściu zakładał wynagrodzenie na poziomie 18.565 zł., co oznaczało wzrost o 4.130 zł. w porównaniu z poprzednią kadencją. Wówczas jednak większością głosów rada zdecydowała o przełożeniu decyzji w tej sprawie na kolejne posiedzenie. Tak też się stało. Jak się okazało, kwoty zawarte w nowym projekcie są już nieco niższe. Wynagrodzenie zasadnicze z 10.430 zł. obniżono do 9.700 zł., a dodatek funkcyjny z 3.450 zł. do 3.209 zł. Wpłynęło to na wysokość dodatku specjalnego i dodatku za wieloletnią pracę, a tym samym całego wynagrodzenia. O jeszcze bardziej znaczącą obniżkę wnioskowała radna Kamilla Pacyna. Przedstawiła własny projekt, zgodnie z którym burmistrz miałby otrzymywać kwotę zbliżoną do minimum, jakie dopuszczają obowiązujące przepisy.
- Minimalne miesięczne wynagrodzenie burmistrza miasta Ostrzeszów, to jest łączne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny nie może być niższe niż 16.033,20 zł. - wyjaśniała. - Propozycja wynagrodzenia ze zmianami daje łączną kwotę wynagrodzenia 16.034,20 zł. plus dodatek za wieloletnią pracę. Proponowane poprawki pozwolą zaoszczędzić znaczną kwotę w budżecie miasta i dają możliwość wyjścia naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. 
Po zgłoszeniu tego wniosku, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kosmala ogłosił przerwę, po której zarządził głosowanie. Jedynie dwoje radnych opowiedziało się w nim za propozycję Kamilli Pacyny. Ona sama oraz Ryszard Dadaczyński. 15 radnych było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Chwilę potem ogłoszono drugie głosowanie, w którym 15 radnych opowiedziało się za tym, by w życie weszła uchwała, na mocy której wynagrodzenie burmistrza wynosić będzie 17.266 zł. 5 radnych powiedziało temu „nie”. 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl