4 czerwca 2020, 16:45

Teraz

20°

Fakty

A A A

TRZCINICA: X Sesja Rady Gminy

W czwartek, 17 października w Trzcinicy odbyła się kolejna, X Sesja Rady Gminy. Radni podczas obrad pochylili się nad kilkoma uchwałami.

Radni dokonali zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzcinica na 2020 rok a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  na lata 2019 -2033r. Przyjęli plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Najdłużej radni zatrzymali się przy uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Trzcinica oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie. Rodzice, którzy oddadzą dzieci do gminnego żłobka zapłacić będą musieli złotówkę za godzinę pobytu oraz 6 zł za wyżywienie. To w sumie miesięcznie po przeliczeniu godzin około 280  złotych. Według niektórych radnych opłata ta jest za niska.

W powiecie kępińskim żaden istniejący żłobek nie ma większej opłaty niż złotówka. Nigdy oświata, tym bardziej żłobek, nie będzie dochodowy. Podnosząc to do 15 złotych też nie będzie dochodowy, bo tak jak powiedział Pan Skarbnik musiałoby to być 100 złotych(...). No i pytanie, czy chcemy być żłobkiem, który  ma najwyższą stawkę w powiecie i co nam to da, czy zostajemy przy tej stawce, którą mamy teraz? – pytał przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk.

Radni decyzję o pozostawieniu tej kwoty podjęli niejednogłośnie. Do tego tematu chcą wrócić jednak w nowym roku. Zgodnie natomiast przyjęli regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,za warunki pracy oraz określający szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. I tak, wychowawca klasy otrzyma 300 zł.,nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym również 300 zł a opiekun stażu 100 zł. Podczas wczorajszej sesji radni dokonali wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kępnie do Sądu Pracy. Została nim Gabriela Pawlik. 14 radnych zagłosowało za, jeden był przeciw.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl