29 września 2020, 04:28

Teraz

11°

Fakty

A A A

KONDOLENCJE: Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Michała Wejnera

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Michała Wejnera
- człowieka otwartego, uśmiechniętego, pełnego pomysłów i idei,
przedsiębiorczego i wrażliwego na innych.
Michał był wyjątkowy, dając swoją energię wszystkim tym, których spotykał na swej drodze.
To wielka strata! Jego Najbliższym przesyłamy słowa otuchy,
podkreślając, że możecie być z Niego Dumni!


Adam Śpigiel
- przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Przybył - burmistrz Wieruszowa

 

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl