29 lutego 2020, 05:44

Teraz

Fakty

A A A

REGION: Zalew receptą na suszę


Samorządowcy z regionu rozmawiali o pogłębiającym się problemie suszy. Receptą na częściowe rozwiązanie problemu mógłby być zalew rozciągający się nad Prosną i przebiegający przez kilka gmin. Lustro wody, według zaprezentowanych koncepcji mogłoby znajdować się od Goli w gm. Bolesławiec aż do gm. Wieruszów. 


Na zaproszenie wójt Bolesławca Doroty Makówki w miejscowym Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie, na które zaproszono samorządowców z gmin Łęka Opatowska, Byczyna, Bolesławiec, Sokolniki, Łubnice oraz Wieruszów a także przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Tematem przewodnim były sprawy związane z regulacją stosunków wodnych na użytkach zielonych w obrębie rzeki Prosny. Kolejnymi omawianymi tematami były: projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, przy którym skupiono się na konieczności budowy zbiorników o funkcji retencyjnej i przeciwpowodziowej, zagrożenia wynikające z budowy odkrywkowej kopalni węgla w Złoczewie. Wiadomo,że w wyniku robót wydobywczych nastąpi odpompowanie wód podziemnych, co spowoduje obniżenie poziomu wody nawierzchniowej i podziemnej.


W wyniku prowadzonych rozmów ustalono, że koniecznym jest zatrzymanie wody w obrębie przyległych terenów do rzeki Prosny poprzez ponowne uzbrojenie urządzeń piętrzących w zasuwy, jak również wybudowanie zbiorników retencyjnych i przeciwpowodziowych, których zadaniem będzie wyrównanie przepływów wody w rzekach i zapobieganie powstawaniu jej niedoboru. 


W tym celu włodarze gmin uczestniczących w spotkaniu zobowiązali się do zgłaszania tych potrzeb w planach Strategii Rozwoju Województw, jak również prowadzenia rozmów z marszałkami. 


Kolejny termin spotkania, dotyczący dalszych działań, ustalono na 3 marca o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Bolesławcu. Od uczestników wydarzenia dowiedzieliśmy się, że wśród włodarzy istnieje duża determinacja w tym temacie. Zbiornik nie tylko byłby lekarstwem na suszę ale mógłby służyć do celów rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznych. 


Uczestnikami spotkania byli: poseł na Sejm RP – Paweł Rychlik, Burmistrzowie: Byczyny – Iwona Sobania oraz Wieruszowa - Rafał Przybył, wójtowie gmin: Bolesławiec - Dorota Makówka, Łęki Opatowskiej  - Adam Kopis, sekretarz gminy  Łubnice – Ewa Borkowska, dr Ewa Boryczka - specjalista ds. rewitalizacji i rozwoju miast, Uniwersytet Łódzki, Anna Marecka - dyrektor Zarządu Zlewni  w Kaliszu, dam Nowak zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu, inspektorzy ds. ochrony środowiska w  Urzędzie Gminy w Bolesławcu - Bożena Brząkała i Łęki Opatowskiej Łukasz Jędrasiak, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie -  Andrzej Małys oraz kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sokolniki - Ryszard Gruner. 


O temacie będziemy informować na bieżąco. 


Autor: wieruszow@radiosud.pl