23 października 2021, 13:01

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Żłobek Miejski rozpoczął działalność

Przed ponad tygodniem swoje podwoje otworzył Żłobek Miejski w Ostrzeszowie – miejsce, na które z niecierpliwością czekało wielu mieszkańców miasta, zwłaszcza rodziców najmłodszych dzieci. W budynku na miarę XXI wieku stworzono warunki do opieki nad 40-osobową grupą maluszków od 20 tygodnia do 3 roku życia. Żłobek powstał przy Przedszkolu nr 5 „Słoneczny zakątek” na ul. Łąkowej i jest kierowany przez tę samą osobę – dyrektor Małgorzatę Ciężką.
- Najważniejsze, że udało nam się 1 września otworzyć, że mamy pełną obsadę, zarówno pedagogiczną, jak i obsługi i ze względu na dzieci – powiedziała. - Wiadomo, zaczął się następny tydzień, dzieci zaczęły chorować, ale już wracają po pierwszych „trzydniówkach”, więc mamy pełen stan i jesteśmy zadowoleni, rodzice i dzieci mam nadzieję też.
Dzieci mogą spędzać czas w żłobku od godziny 6.30 do 16.00.
- Żłobek oferuje całodzienną opiekę, całodzienne wyżywienie – dodaje M. Ciężka. - Opiekę specjalistów, bo jak wiadomo, przedszkole jest z oddziałami integracyjnymi i mamy zatrudnionych specjalistów z różnych dziedzin. Mogą rozmawiać z rodzicami, co należałoby uczynić, żeby dzieci jeszcze lepiej się rozwijały.
Rekrutacja odbywała się na zasadach określonych w regulaminie projektu, na którego realizację gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 900 tysięcy złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego główny cel to umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy.
- Jest to projekt, który ma aktywizować osoby bezrobotne lub wykluczone z rynku pracy – precyzuje dyrektor. - Dajemy im możliwość przyprowadzenia dziecka do żłobka i zaopiekowania się nim. W zamian rodzic ma czas na poszukiwanie i podjęcie pracy. Dwadzieścia miejsc było dla rodziców pracujących, a dwadzieścia dla tych osób, które chcą podjąć pracę, ale ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat trzech było to niemożliwe. Mam nadzieję, że uda się tym rodzicom znaleźć pracę, że będzie to pomocna dłoń ze strony miasta i gminy.
Projekt zakłada, że przez rok, od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022 roku, wyłonieni w drodze naboru rodzice nie będą ponosić kosztów pobytu swoich dzieci w Żłobku Miejskim. Dla rodziców, którzy nie spełniali kryteriów, to rozwiązanie kontrowersyjne, ograniczające dostęp do opieki nad dziećmi.
- Jest duża grupa osób pracujących, które naprawdę potrzebują miejsca dla dziecka. My sobie zdajemy sprawę, że jest to ograniczenie, ale jeżeli realizujemy projekt i mamy z tego korzyści, mamy doposażone sale, możemy zatrudnić dodatkowe osoby do opieki nad dziećmi, możemy dokupić specjalistyczne sprzęty. - przyznaje M. Ciężka. - Odciążamy budżet miasta i gminy, więc coś za coś. Są nowi pracownicy zatrudnieni w ramach projektu. W kuchni mamy dodatkową pomoc, bo wiadomo, że posiłków jest więcej. Jest zatrudniona osobna kadra tylko i wyłącznie w żłobku. Natomiast jeżeli będą zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, to będą to panie pracujące w przedszkolu, bo mają do tego kwalifikacje i są do tego przygotowane.
Przyszłoroczna rekrutacja odbywać się już jednak będzie na zasadach ogólnych, obowiązujących we wszystkich tego typu placówkach, co oznacza, że odpłatnością objęte zostaną wszystkie dzieci. Mimo, że żłobek działa już na pełnych obrotach, jego wnętrza i otoczenie wciąż wzbogacają się o nowe elementy. Powstaje plac zabaw, posiano trawę, a także trwa wkopywanie zbiorników retencyjnych.
- W przyszłości będą podłączane zraszacze – zapowiada dyrektor żłobka. - To oszczędności dla miasta i dla nas. W żłobku działa też rekuperacja, czyli nowoczesny system oczyszczania powietrza i nagrzewania. Wszystko w nowoczesnym standardzie.
W przekonaniu dyrektor Małgorzaty Ciężkiej, decyzja o budowie żłobka była w pełni uzasadniona i potrzebna.
- Bardzo trafiona, nawet w dwie dziesiątki – ocenia. - Wiem, że warunki lokalowe nie pozwoliły, ale tak naprawdę Ostrzeszów ma o wiele większe zapotrzebowanie niż czterdzieści miejsc żłobkowych. Chętnych jest o wiele więcej. To ludzie młodzi, którzy chcą się rozwijać, chcą coś zrobić i rzeczywiście zapewnienie opieki dzieciom pod okiem sprawnej i wykwalifikowanej kadry jest niezbędne.
Póki co zwiększenie liczby miejsc w nowym żłobku nie jest możliwe, ale niewykluczone, że w przyszłości pojawią się ku temu możliwości.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl