13 czerwca 2021, 22:24

Teraz

11°

Fakty

A A A

BARANÓW: Żłobińska najlepszym skarbnikiem

Marzena Żłobińska, skarbnik Gminy Baranów zdobyła I miejsce w IV rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu” w kategorii Skarbnik.Wyróżnienie w kat. „Gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców” otrzymała Gmina Baranów. W kategorii „Włodarz – gminy wiejskiej powyżej 5 tysięcy mieszkańców” wyróżniono Bogumiłę Lewandowską – Siwek – Wójta Gminy Baranów. W rankingu mogła wziąć udział każda gmina, która odpowiedziała na ankietę zawierającą 64 pytania merytoryczne oraz osiem pytań otwartych. Wyniki analizowane były przez partnera merytorycznego akcji, firmę doradczą Deloitte, która we współpracy z CentroPolis Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych przygotowywała zestawienie Skarbnik Samorządu 2021. Przy opracowaniu wyników pod uwagę brano m.in. otwartość na głos mieszkańców przy planowaniu wydatków budżetowych, efektywną współpracę z otoczeniem gospodarczym, formy wykorzystywanych instrumentów finansowych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl