22 lipca 2024, 15:29

Teraz

24°

Fakty

A A A

PERZÓW: Złote Gody

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” małżeństwom z terenu gminy.


Złote gody obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50 lat. Ten piękny jubileusz był przesłanką do przygotowania przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Perzowie wniosków o nadanie parom tych wyjątkowych odznaczeń państwowych. Medal ten przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i jest wręczany od prawie 60 lat. Podczas uroczystości medale wręczyła Wójt Gminy Danuta Froń w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Perzów Przemysława Łytki, Sekretarza Gminy Weroniki Urbańskiej, Kierownika USC Anny Gruchot, Z-cy kierownika USC Kingi Slotty. W uroczystości uczestniczyli także proboszczowie parafii Słupia pod Bralinem - ks. Marcin Nowicki oraz parafii Trebaczów- ks. Józef Lipiński. Jubilatom składano życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, optymizmu i serdecznej opieki osób najbliższych. Oprócz medali zostały także wręczone pamiątkowe dyplomy, upominki oraz kwiaty. Wyjątkowe chwile uwieczniono na fotografii. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do stołu, gdzie przy poczęstunku wspominając dobre chwile małżeństwa, miło spędzili czas. Wzniesiono także toast za zdrowie Jubilatów. Uroczystość uświetniły swoim występem dzieci z perzowskiego przedszkola oraz zespół „Perzowianie”, który przygotował dla naszych wyjątkowy na tą okazję repertuar.


Listy gratulacyjne otrzymali: 
   


 Maria i Wincenty Bagińscy
 Lucyna i Zenon  Grzegorkowie
 Maria i Władysław Karwaccy
 Maria i Tadeusz Kucharkowie
 Krystyna i Stanisław Kullowie
 Maria i Stanisław Pankowie
 Maria i Stanisław Pietrzykowscy


 

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl