7 grudnia 2023, 11:21

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Zwycięski policyjny duet

Starszy aspirant Marcin Lipieta wraz ze swoim podopiecznym owczarkiem niemieckim Drako zajął drugie miejsce w wojewódzkich zawodach przewodników policyjnych psów patrolowo -tropiących. W zawodach startowali przewodnicy z psami z całego garnizonu łódzkiego. Przewodnik z wieruszowskiej jednostki od kilku już lat zajmuje wysokie miejsca w zawodach sprawdzających wyszkolenie i przygotowanie do służby psów policyjnych. Marcin Lipieta wraz ze swoim podopiecznym reprezentować będą województwo łódzkie na ogólnopolskich zawodach, które odbędą się w Sółkowicach.

Autor: redakcja@radiosud.pl