17 sierpnia 2022, 09:15

Teraz

24°

Fakty

A A A

PROMOCJA: Pomysł na dalszy kierunek rozwoju po zdanej maturze?

Niejeden maturzysta zadaje sobie pytanie: co dalej po zdobyciu średniego wykształcenia? Jedni wybierają się na studia, inni planują odpocząć, jeszcze inni idą od razu do pracy. Duże znaczenie ma też, czy ukończyli liceum ogólnokształcące, czy średnią szkołę zawodową z tytułem technika. Bywa też, że w wyuczonym zawodzie nie mogą znaleźć pracy. Zatem – co dalej, maturzysto?


Szybka samodzielność


Nie wszyscy maturzyści mogą liczyć na pomoc finansową rodziców po ukończeniu szkoły. Ale też wielu młodych ludzi pragnie jak najszybciej zacząć samodzielne życie, szczególnie kiedy mają nadopiekuńczych rodziców lub życiowego partnera, z którym chcą zamieszkać. Wymaga to jednak niezależności finansowej i możliwości utrzymania się z pracy własnej oraz partnera. Wynajęcie nawet bardzo skromnego mieszkania pochłania lwią część zarobków, niewysokich przecież na początku kariery zawodowej. Kosztuje również prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w czasach kryzysu i drożyzny w sklepach. Absolwenci techników i liceów zawodowych są w znacznie lepszej sytuacji, niż ich rówieśnicy z wykształceniem ogólnym; mogą szybciej znaleźć pracę i o wiele lepiej zarabiać, posiadając konkretne kwalifikacje.


Oczywiście rozpoczęcie pracy tuż po zakończeniu edukacji na poziomie średnim nie przekreśla możliwości studiowania; wielu absolwentów szkół średnich podejmuje studia wyższe w systemie zaocznym, a nawet – jeżeli istnieje taka możliwość – dziennym. Wszystko zależy od życiowych preferencji. Najważniejsze, aby zadecydować samodzielnie, bez ulegania presji otoczenia.


Praca dla absolwenta ogólniaka


Osoby z wykształceniem średnim ogólnym zaczynają precyzować swoje zainteresowania zawodowe na ogół dopiero po podjęciu pierwszej w życiu pracy. Pozwala ona odkryć własne predyspozycje i niekiedy decyduje o kierunku dalszej edukacji. Jednak nie zawsze się to udaje, a praca ta nie jest bynajmniej tą wymarzoną.


Jednym z rozwiązań jest zgłoszenie się do właściwego miejscowo Urzędu Pracy i zgłosić chęć odbycia stażu zawodowego. Mogą w ten sposób uzyskać kwalifikacje zawodowe, które będą pomocne w znalezieniu nowego zatrudnienia. Mogą również podjąć pracę w zawodach, do wykonywania których nie są wymagane konkretne wyuczone umiejętności, a wystarczą predyspozycje, np. handlowiec czy sprzedawca.


Innym wyjściem jest zgłoszenie się w miejscowej Agencji Zatrudnienia, gdzie oferowana jest praca stała i tymczasowa w różnych zawodach, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Można również śledzić ogłoszenia w Internecie i rozsyłać CV; praktyka jednak wykazuje, że ten sposób jest najmniej skuteczny w przypadku osób bez wyuczonego zawodu i bez doświadczenia.


Szkoła policealna jako możliwość zdobycia zawodu


Szkoła policealna jest jedną z możliwości zdobycia zawodu przez osoby, które ukończyły liceum ogólnokształcące oraz przez inne osoby, które zamierzają się przekwalifikować, aby móc otrzymać  pracę w atrakcyjnym zawodzie. Dodatkowym atutem takiej szkoły jest wymóg posiadania jedynie świadectwa ukończenia szkoły średniej; jest to więc możliwość dalszego kształcenia dla osób, które z różnych powodów nie zdały egzaminu dojrzałości.


Szeroko rozbudowane szkolnictwo policealne oferuje sieć szkół niepublicznych TEB Edukacja. Sieć ta funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 28 lat, a jej oddziały znajdują się w 46 miastach w Polsce. Szkoły policealne kształcą w wielu kierunkach, niektóre są całkowicie bezpłatne. W zależności od miasta oferta kierunków bezpłatnych może nieznacznie się różnić. Najczęściej bez czesnego można kształcić się w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna z elementami implantologii, florystyka i bukieciarstwo, technik farmaceutyczny, higienistka stomatologiczna, technik masażysta z elementami fizjoterapii i wiele innych. Wśród kierunków płatnych wybór jest jeszcze większy. Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele – praktycy, a przedmiotów teoretycznych, których jest stosunkowo niewiele, uczą pedagodzy z kwalifikacjami akademickimi.


Nauka w szkole policealnej TEB trwa od 2 do 5 semestrów, w zależności od kierunku. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły, a w niektórych zawodach możliwe jest także uzyskanie tytułu technika, państwowych uprawnień do wykonywania zawodu, ewentualnie dodatkowych certyfikatów firm międzynarodowych.

Autor: redakcja@radiosud.pl