14 sierpnia 2020, 03:25

Teraz

17°

Rozrywka i oświata

A A A

SOKOLNIKI: 50-lecie domu kultury

Jeszcze w zielone gramy". Jubileusz 50-lecia Domu Kultury w Sokolnikach odbył się w sobotni wieczór w Sokolnikach.

Uroczystość, na której pojawiło się grono osób powiązane z działalnością obecnego GOKSiT, wcześniejszego Domu Kultury, była formą podziękowania za działalność artystyczną, wsparcie merytoryczne czy finansowe. Była okazją do wspomnień i powrotu do trudnych czasów. Podkreślano, że mimo różnych przeciwności i zmian ustrojowych kultura w Sokolnikach przetrwała i ma grunt do dalszego rozkwitu.

Szefowa placówki, Zofia Siwik w sposób szczególny dziękowała Teresie Żbik, która przez długi okres była tutaj dyrektorem. Jak podkreśliła w swoim przemówieniu dyrektor biblioteki, Beata Waniek, Teresa Żbik jest matką sokolnickiej kultury. Byłej dyrektor dziękowano w szczególności za przetrwanie aż do dziś zespołu folklorystycznego, który utrwala piękną, choć odchodzącą w zapomnienie muzykę i tradycje ludowe.

- Cała moja praca wynikała z tego, że kocham środowisko w którym wyrosłam i jak najwięcej dla miejscowej ludności, i nie tylko miejscowej, chciałam zrobić - podkreślała wzruszona Teresa Żbik. -  Dziękuję pani dyrektor, że zauważyła, dziękuję władzom, dziękuję członkom zespołu folklorystycznego i wszystkim, którzy uczestniczyli w tym życiu kulturalnym. Bardzo dziękuję mojej rodzinie, która była bardzo wyrozumiała, bo godziny pracy tu były nienormowane. Dziękuję za wytrwałość, za zrozumienie i wsparcie.

Podziękowania trafiły też do przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach, bo to właśnie druhowie podjęli inicjatywę budowy Domu Kultury w Sokolnikach. 24 maja 1969 r. otwarto wybudowany w czynie społecznym Wiejski Dom Kultury. Niestety jego powierzchnia była zbyt mała dla potrzeb mieszkańców i już w roku 1980 oddano do użytku nowe skrzydło, w którym znalazła swoje miejsce biblioteka z czytelnią oraz pomieszczenia dla kół zainteresowań. Wtedy też nazwa ośrodka kultury brzmiała: Gminny Ośrodek Kultury.

Władze GOKSiT słowa wdzięczności i symboliczne medale przekazały na ręce władz powiatu oraz gminy, honorowano byłych dyrektorów placówki, działaczy kulturalnych, społecznych oraz sponsorów. Z okazji 50-lecia zespół folklorystyczny przygotował specjalną piosenkę, na scenie publikę bawiło także Towarzystwo Aktywnych Kobiet.

Dziś przy GOKSiT działa również m.in. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, duet akordeonowy Grzegorza Olszewskiego i Romana Sawickiego, klub historyczny, grupa "Wiemy więcej". Przy ośrodku kultury, w formie filii, istnieje figloraj w Starym Ochędzynie.

Instytucja podejmuje się wielu inicjatyw kulturalnych i społecznych (koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkanie opłatkowe dla emerytów, rencistów i ludzi samotnych, biesiady (wiosenna i jesienna), Dzień Dziecka, duże gminne festyny. GOKSiT to również "przekaźnik" pomocy. Do tej pory organizowano tutaj liczne akcje charytatywne, zbiórki, licytacje czy finał "Szlachetnej Paczki".

Autor: wieruszow@radiosud.pl