17 czerwca 2019, 02:59

Teraz

16°

Rozrywka i oświata

A A A

OSTRZESZÓW: Autentyczny Stanisław Kulawiak

„Stanisław Kulawiak – fotograf autentyczny” to tytuł publikacji wydanej niedawno przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Jej promocja oraz spotkanie z głównym bohaterem zorganizowano w Bibliotece Publicznej w Ostrzeszowie. To kolejne wydawnictwo monograficzne opublikowane w ramach projektu zainicjowanego w 2012 roku przez Władysława Nieplińskiego z WBPiCAK. Powstał cykl „Fotografia w Wielkopolsce”, mający przybliżać czytelnikom poszczególnych twórców oraz środowiska funkcjonujące w mniejszych ośrodkach. Z zebranych przez autora materiałów i informacji jasno wynikało, że jedno z najprężniejszych środowisk fotograficznych powstało w Ostrzeszowie wokół Stanisława Kulawiaka, artysty, pedagoga i animatora życia kulturalnego.
-To, co się dzieje w kwestii fotografii w Ostrzeszowie nie jest ani przypadkiem, ani rzeczą mało istotną - podkreślał, prowadzący spotkanie w ostrzeszowskiej Bibliotece, znany dziennikarz Krzysztof Szymoniak – Wręcz przeciwnie, na mapie Wielkopolski jest to jeden bardziej znaczących ośrodków działań fotograficznych, ze względu na historię i teraźniejszość.
Prezentując postać S. Kulawiaka, K. Szymoniak posłużył się słowami Adama Mazura, zawartymi w tekście zamykającym promowaną publikację.
-Stanisław Kulawiak jest autentyczny. Na nic się nie sili, do niczego nie zmusza. Widać to w jego intensywnych emocjonalnie i przemyślanych zarazem fotografiach. Kulawiak patrzy, obserwuje, fotografuje, ale też myśli, wyciąga wnioski, ma swoje wyraziste zdanie.
Sam Kulawiak, źródła swojego autentyzmu upatruje m.in. w tym, że pochodzi z małej miejscowości.
-Przede wszystkim zaczynamy od rzeki Prosny, od Bobrownik nad Prosną. Tam upłynęło moje dzieciństwo. Jestem rasowym kundlem znad Prosny. Wobec tego jestem jaki jestem. Stąd może ten autentyzm.
Swoją przygodę z fotografią S. Kulawiak rozpoczął w roku 1974, będą studentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Założył tam Studencką Agencję Fotograficzną, której działalność polegała przede wszystkim na dokumentowaniu życia uczelni. Dwa lata później z agencji wyłoniła się grupa artystyczna SEM, realizująca szereg projektów odbijających się w Krakowie szerokim echem. W 1980 roku Kulawiak został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, a od 1999 roku jest współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej i właścicielem Wydawnictwa „Pustkowie”. W 2010 roku stanął na czele Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentacji Wieża 1916, zaś w 2014 objął stanowisko wiceprezesa ds. artystycznych Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Dzięki bogato ilustrowanej publikacji „Stanisław Kulawiak – fotograf autentyczny” możemy prześledzić kolejne etapy jego artystycznej drogi.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl