17 października 2021, 05:12

Teraz

Rozrywka i oświata

A A A

BRALIN: Obrady Zarządu Sekcji Bralin Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

W dniu 22 października 2016r. odbyło się w Bralinie posiedzenie Zarządu Sekcji Bralin Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Dokonano podsumowania sezonu lotowego za 2016 rok. Sekcja Bralin liczy 19 członków, a Zarząd tworzą: prezes Grzegorz Stańczyk, sekretarz Jerzy Misiak i skarbnik Edward Gałowski.

Najstarszymi członkami Sekcji są Zdzisław Stańczyk z Perzowa (od 1985r.) i Jerzy Wiśny – członek honorowy. Pan Zdzisław Stańczyk wraz z synem Grzegorzem zostali w czasie uroczystości uhonorowani największą ilością pucharów i dyplomów za wybitne osiągnięcia w zawodach i wystawach gołębi pocztowych rasy HOUBEN, JANSEN i WESTRETE.
Pozostali członkowie sekcji również odnosili znaczące sukcesy w sezonie 2016. Wspaniałymi pucharami i dyplomami zostali uhonorowani:

w kategorii Gołębi Dorosłych:
1) Edward Gałowski
2) Grzegorz i Zdzisław Stańczykowie
3) Dariusz Oziembłowski
4) Józef Troska
5) Jan Pietruszewski

w kategorii Gołębi Młodych:
1) Edward Gałowski
2) Krzysztof Ochap
3) Krystian Bochniak
4) Tadeusz Michalski
5) Krzysztof Sania

Gołębie pocztowe członków Sekcji Bralin są bardzo wytrzymałe, mają świetną orientację i przechodzą w miesiącu styczniu badania kliniczne w Opolu. Niestety chorują też na salmonellę. Swą miłość do gołębi pocztowych określił krótko pan Zdzisław Stańczyk: „To cała nasza miłość”.
W czasie uroczystości odczytano również życzenia i gratulacje od przyjaciół sekcji. W liście gratulacyjnym Wójta Gminy Bralin Romana Wojtysiaka czytamy: „Wasza praca i zaangażowanie w czasie sezonu lotowego w 2016 roku przyczynia się do rozwoju naszej społeczności tym samym promocji Gminy Bralin w kręgach miłośników gołębi pocztowych. Życzę udanych sezonów, dobrych lotów oraz sukcesów w zawodach i wystawach”.
Dodajmy także, że rokrocznie Sekcja Bralin otrzymuje wsparcie i pomoc Urzędu Gminy Bralin, a sponsorami znaczącymi są także: pan Andrzej Linka z Perzowa, pan Edward Gałowski z Kępna oraz pan Roman Moś z Chojęcina.

Życzymy dalszych sukcesów w zawodach i wystawach!

Źródło: UG Bralin

Autor: maciej.tettling@radiosud.pl